Kontakt

Głogowa 10
78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-17-76-465
REGON: 320662615
KRS: 0000329919

Konto bankowe: SANTANDER 61 1090 2659 0000 0001 1202 2443

Formularz kontaktowy


 

 

Obowiązek informacyjny

1.         Administratorem danych osobowych Klienta jest S4H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Głogowa 10, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329919, NIP: 671-17-76-465, REGON: 320662615, kapitał zakładowy 250.000 zł (Usługodawca).

2.        Pani/Pana dane będą przetwarzane: w celu udzielenia odpowiedzi na zainicjowaną przez Panią/Pana korespondencję, w szczególności w celu przedstawienia oferty handlowej, a także w celu realizacji zadań, na które wyraził Pan/Pani zgodę,a  w zrazie zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Panią/Panem zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Wykonanie umowy rozumiane jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, dalej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze art. 6 ust. 1 pkt c) w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości.

3.         Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: księgowi, rewidenci, dealerzy, prawnicy, osoby współpracujące z Usługodawcą, które są niezbędne dla wykonania umów.

4.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.         Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.  A jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane aż do czasu jej cofnięcia.

6.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.         Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.         Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania w/w  umów o usługi.

9.         Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies.

Akceptuj