Sprawniejsze zarządzanie procesem produkcjiS4H Organizacja Procesów Produkcyjnych

S4H Organizacja Procesów Produkcyjnych

S4H oferuje kilka opcji, aby producenci spełniali swoje wyjątkowe wymagania w zakresie zarządzania każdym procesem biznesowym, niezależnie od branży. System S4H rozlicza  produkcję  na każdą  skalę. Znajduje  zastosowanie zarówno w  wielkiej fabryce  jaki i małej rodzinnej wytwórni, która może  wytwarzać produkty finalne składające się z półproduktów. Dla takich towarów w systemie S4H można zdefiniować recepturę składającą się z kolejnych zagłębień.

Przykładem takiego produktu jest tort wykonywany z podkładu, kremu i dekorowany owocami. W systemie S4H taki artykuł automatycznie tworzy sobie strukturę procesów produkcyjnych w oparciu o recepturę.

Automatyzacja procesów w zasięgu ręki

Oprócz wygenerowanego automatycznie drzewa procesów podległych, widzimy że system pozwala na zdefiniowanie dla każdego procesu istotnych parametrów technologicznych, takich jak:

  • Minimalna ilość produkowana – system pilnuje by nie zaplanować procesu zbyt małego tzn. takiego, gdzie produkcja jest nieopłacalna lub wręcz niemożliwa;
  • Ilość produkowana jednorazowo – maksymalna ilość produkowana dla danego typu procesu. Najczęściej jest to pojemność pieca lub innego urządzenia używanego do produkcji.
  • Pracochłonność – niezbędna do określenia potrzebnych zasobów ludzkich;
  • Czas produkcji – określenie jaki czas jest potrzebny na wykonanie procesu.

Po zdefiniowaniu wszystkich procesów system pozwala wprowadzać zamówienia produkcji. Zamówienia produkcji mogą być składane zarówno przez jednostki własne producenta (sklepy firmowe ) lub przez kontrahentów zewnętrznych. Ekran do wprowadzania takiego zamówienia pokazano na rysunku poniżej.

Każdy odbiorca może wpisać kolejno zamawiane przez siebie produkty. Dokumenty zamówień produkcji mogą być wpisywane zarówno w fabryce jak i w innych placówkach posiadających system S4H, mogą też być wpisywane na kasach fiskalnych ECR (POSNET NEO lub POSNET COMBO). Przesyłanie danych z placówek lub kas do centrali odbywa się automatycznie.

W fabryce po spłynięciu zamówień operator otrzymuje wygodny ekran do obsługi zamówienia łącznego, oparty na tabeli przestawnej pozwalającej zmieniać widok zależnie od potrzeb operatora w bardzo wygodny i płynny sposób. W tym miejscu mamy też możliwość drukowania zestawień, które są w pełni definiowalne przez użytkownika. Można także automatycznie generować dokumenty transferu lub procesy produkcyjne.Tabela pozwala użytkownikowi zapisywać układy kolumn tak by mógł szybko przełączać się między różnymi widokami. Użytkownik ma tutaj możliwość edycji zamówień zarówno od strony pojedynczych pozycji jak i od strony wartości sumarycznej, która zostanie automatycznie rozdzielona proporcjonalnie na odbiorców.

Po wybraniu polecenia „generuj procesy” otrzymamy kolejny ekran zawierający drzewiastą strukturę procesów produkcyjnych związanych z zamówionymi towarami :

Na tym etapie użytkownik widzi wszystkie procesy, może do każdego z nich przypisać asygnatę na surowce, edytować ją, a także kończyć i rozliczać proces. Ekran ten jest bardzo wygodnym narzędziem, ponieważ system na skutek każdego polecenia operatora w tle generuje odpowiednie dokumenty magazynowe, poczynając od dokumentów przesunięć między-magazynowych, poprzez dokumenty przyjęcia z produkcji zamieniające surowce lub półprodukty na półprodukty lub produkty finalne. Po zatwierdzeniu procesów produkcji użytkownik powraca do opisanego powyżej ekranu zbiorczego zamówień by prowadzić spedycję wyrobów gotowych. Otrzymuje tam narzędzie generujące automatycznie dokumenty WZ lub Transferów, pozwalające w wygodny sposób planować dostawy uwzględniając ładowność używanych środków transportu, a także potrzeby bieżące odbiorców.


Poznaj nasze inne aplikacje

Klienci, który zakupili ten program zainteresowani byli również:

Kasy fiskalne ONLINE + fiskalizacja za 1 zł

Czytaj więcej

S4H POS HANDEL

System sprzedaży oparty na ekranie dotykowym

Czytaj więcej

Drukarki bonów i zamówień - bonowniki

Czytaj więcej