Moduł do optymalizacji procesu dostawy i kontroli kierowcówS4H Drive (aplikacja mobilna Android)

S4H Drive (aplikacja mobilna Android)

 

Dla restauracji posiadających system sprzedaży kelnerskiej S4H POS, chcących zoptymalizować proces dostarczania zamówień z dostawą, oferujemy nowe, niezastąpione rozwiązanie – S4H Drive.

Moduł składa się z aplikacji androidowej dla kierowców oraz aplikacji webowej służącej do zarządzania zamówieniami i kierowcami. Aplikacja pobierana jest z Google Play na smartphone z systemem Android(od  wersji 7.1), natomiast podgląd realizacji zamówień oraz lokalizacji kierowców możliwy jest z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową. Dzięki naszemu rozwiązaniu osoba zarządzająca procesem dostaw w restauracji, cały czas wie gdzie znajdują się poszczególni kierowcy, przez co może optymalnie zaplanować kolejne dostawy.


Zalety S4H Drive:

  • zarządzanie dowolną ilością kierowców,
  • przypisywanie rachunków do wybranych kierowców,
  • sprawdzenie przez kierowcę optymalnej trasy,
  • przeglądanie przypisanych rachunków z ich terminem dostawy, formą płatności
    i kwotą,
  • podgląd historii wszystkich tras kierowców,
  • sprawdzenie punktów z przekroczoną przez kierowcę prędkością,
  • rozliczenie kierowcy ze zrealizowanych dowozów.

- w celu jego zamówienia należy wypełnić formularz online,
- moduł jest dostępny w formie abonamentu miesięcznego,
- stała cena dla dowolnej ilości kierowców,
- wymaga wdrożenia,
- aplikację dla kierowcy na telefon należy pobrać w Sklep Play,
- w aplikacji na telefon należy wpisać token, który zostanie wysłany droga mailową,
- administrator/manager otrzyma dostęp do strony webowej, gdzie po zalogowaniu będzie mógł zarządzać kierowcami,
w aplikacji webowej dostępne są raporty

- aplikację S4H DRIVE pobieramy w Sklepie Play i instalujemy na smartfonie kierowcy,
- aby uzyskać dostęp do jej funkcji, należy wpisać TOKEN, który jest wysyłany droga mailową,
- aplikacja pozwala kierowcy na samodzielne przypisanie rachunków (zamówień z S4H POS),
- okno pojedynczego rachunku zawiera ważne do jego realizacji informacje przesłane z Systemu w restauracji oraz przyciski, które pozwalają przypisać danemu zamówieniu status końcowy, np. „Dostawa ok”,
- w przypadku sytuacji „Nie zastałem” kierowca ma obowiązek wpisania dodatkowego opisu lub wybrania gotowego komunikatu z listy,
- S4H DRIVE pozwala również na zmianę formy płatności, dostawca po dostarczeniu zamówienia wybiera nową formę płatności z listy i po zatwierdzeniu rachunek zostaje zamknięty na wybrany rodzaj,
- możliwość przeglądania „Historii rachunków” przy zalogowaniu na stanowisko Administratora, użytkownik posiadający uprawnienia administratora może zobaczyć trasy, które przebyli inni użytkownicy i on sam podczas danej zmiany.

- panel zrządzania dla managera/kierownika, jest dostępny po zalogowaniu,
- wyświetla listę zamówień z dostawą,
- wyświetla listę zalogowanych kierowców w czasie,
- każde zamówienie posiada godzinę: przyjęcia, szacowanej dostawy (konfiguracja w S4H POS), wyjazdu kierowcy, dostarczenia zamówienia,
- wyświetla mapkę, na której widać: miejsca, z których przyszły zamówienia, aktualne położenie kierowców, restaurację,
- aplikacja umożliwia otwarcie karty pojedynczego zamówienia z podstawowymi informacjami o zamówieniu,
- wyświetla listę przyjętych zamówień, listę dostarczonych zamówień, można odfiltrować zamówienia, które jeszcze nie zostały dostarczone,
- umożliwia generowanie raportów, m.in. Raport kierowców, Raport źródeł zamówień.

W niniejszej polityce prywatności przedstawiono sposoby zbierania, używania i udostępniania przez S4H Drive danych osobowych użytkownika. Jeśli w niniejszym tekście jest mowa o „użytkownikach”, to należy przez to rozumieć osoby, które zainstalowały aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym, w tym Klientów S4H lub osoby uprawnione przez naszych klientów (np. ich kierowców). Przez „Klienta” należy rozumieć podmiot, który nabył w S4H sp. z o.o. System S4H oraz aplikację S4H Drive. Daną osobową jest informacja, przy pomocy której możemy zidentyfikować użytkownika.
S4H Drive służy wytyczaniu optymalnych tras samochodowych lub rowerowych dla dowozu zamówień złożonych przez osoby trzecie u Klienta.
Warunkiem posiadania aplikacji S4H Drive jest uprzednie posiadanie przez Klienta Systemu S4H oraz zakup usługi dodatkowej w postaci aplikacji S4H Drive i zgłoszenie do S4H sp. z o.o. zamiaru korzystania z aplikacji celem jej skonfigurowania i założenia konta dla danego Klienta.
Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie kierowcy lub Klienta uruchomiona zostaje dwustronna komunikacja pomiędzy S4H Drive a Systemem S4H istniejącym u Klienta.
Kierowca loguje się do aplikacji za pomocą nadanego mu przez Klienta kodu. Następnie może pobrać z Systemu S4H Klienta, do aplikacji, dane dotyczące adresu dostawy, wartości zamówienia oraz formy płatności. Na podstawie pobranych danych aplikacja wytycza optymalną trasę przejazdu, a po wykonaniu dostawy rysuje trasę, jaką kierowca faktycznie pokonał. Każdy kierowca ma indywidualny kod dostępu, co pozwala Klientowi rozróżniać trasy poszczególnych kierowców.
Aplikacja mobilna S4H Drive ma dostęp do następujących danych osobowych kierowcy: jego bieżącej lokalizacji oraz zapisu faktycznie przejechanej trasy w celu umożliwienia weryfikacji Klientowi trasy i czasu przejazdu kierowcy, oraz dokonania dostawy.
Aplikacja S4H Drive rejestruje także bieżącą prędkość przejazdu kierowcy oraz informuje smsowo Klienta o przekroczeniach prędkości dokonanych przez kierowcę.
Użytkownik nie jest uprawniony do odtworzenia w aplikacji przejechanych tras, prędkości i lokalizacji. Dane te są jednak przekazywane do Systemu S4H posiadanego przez Klienta, który może odtwarzać te dane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po czym dane te są usuwane.
Aplikacja S4H Drive nie profiluje użytkowników.
Aplikacja może mieć dostęp do kontaktów zwartych w telefonie użytkownika jedynie w ten sposób, że uruchamia domyślną aplikację do wykonywania połączeń.
Aplikacja S4H Drive może być pobrana pod warunkami opisanymi powyżej oraz dla urządzenia, które posiada jeden
z poniższych systemów operacyjnych w wersji minimum:
Android 5.1 lub nowsze.
Aplikacja mobilna S4H Drive nie działa na telefonach, w których nie ma możliwości zainstalowania zewnętrznych aplikacji.
Aplikacja mobilna S4H Drive wymaga połączenia z internetem. Na telefonach bez możliwości połączenia z internetem mobilnym lub sieci Wi-Fi aplikacja nie zadziała.
Aplikacja mobilna zbiera dane osobowe i informacje opisane powyżej, które zostają wykorzystane przez Klientów do świadczenia przez nich usług dostawy zamówień.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych użytkowników jest S4H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Głogowa 10, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000329919, legitymująca się nr REGON: 320662615 i NIP: 6711776465, kapitał zakładowych opłacony w całości (250 tys. zł).
Użytkownik, instalując aplikację mobilną, akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności. W razie braku akceptacji Administrator informuje, iż korzystanie z aplikacji S4H Drive nie będzie możliwe.
Klient jest zobowiązany poinformować swoich pracowników i współpracowników o treści niniejszej Polityki oraz o treści klauzuli informacyjnej znajdującej się pod adresem podany poniżej.
Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych przez Administratora dostępna jest na stronie internetowej S4H sp. z o.o. w zakładce „Kontakt” (https://www.s4h.pl/kontakt.html).


Poznaj nasze inne aplikacje

Klienci, który zakupili ten program zainteresowani byli również:

S4H mobile POS

Aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android, pozwalająca na realizację zamówień i sprzedaży z dowolnego miejsca na sali

Czytaj więcej

S4H APP (aplikacja na telefon)

Aplikacja na smartfony, przedstawiająca ofertę restauracji

Czytaj więcej

S4H POS

System sprzedaży kelnerskiej oparty na ekranie dotykowym

Czytaj więcej
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies.

Akceptuj